Entries by admChutimon

เจาะลึกทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรแห่งอนาคต ผ่านงาน Agrifuture Conference & Exhibition

เจาะลึกทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรแห่งอนาคต ผ่านงาน Agrifuture Conference & Exhibition ข่าวประชาสัมพันธ์ – กรุงเทพ : ในยุคของ Disruptive technologies แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ กำลังเข้ามาเป็นปัจจัยในการสร้างขอบเขตและวางรากฐานของอนาคต ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยูฯ สองผู้จัดงานเกษตรระดับโลกต่างเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้และต้องการกระตุ้นตลาดเกษตร ตลอดจนนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามานำเสนอให้เกษตรกรรายใหญ่ ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันแนวคิดเพื่อร่วมสร้างอนาคต จากเทคโนโลยีสู่ชุมชน อันจะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทั้งไทยและเอเชียอย่างสมบูรณ์ จากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต Agrifuture Conference & Exhibition กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ และ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ในยุค […]

ไทยแลนด์แล็บพาชมศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน

21 สิงหาคม 2562 – กรุงเทพฯ: วีเอ็นยูฯ ผู้จัดงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนลพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต นวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนรู้ลึกถึงการพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัสของอาหาร ก่อนส่งออกจัดจำหน่ายในตลาด พร้อมแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยและค้นคว้าด้านปลาทูน่าโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการผลิตและเทคโนโลยีทันสมัยทัดเทียมสากล “นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยนให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของบริษัท เพราะนวัตกรรมจะช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด” ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ ไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า “ทางวีเอ็นยูฯ ผู้จัดงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล และงานไบโอ อินเวสเมนท์ เอเชีย เล็งเห็นความสำคัญของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยของนักวิจัยสู่ภาคธุรกิจ และการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร ซึ่งมีผลโดยตรงกับผู้บริโภค เราจึงได้จัดงานสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ขึ้น ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เวทีโลก และเราต้องขอขอบคุณทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสคณะของเราได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมในครั้งนี้ สำหรับปีนี้ งานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล 2019 พร้อมนำเสนอเวทีแสดงสินค้า […]

อิลเด็กซ์พร้อมดึงนักลงทุนสู่ตลาดปศุสัตว์อินโดนีเซีย จับตาเศรษฐกิจเติบโตสูงถึง 5.2% ในปีนี้

อินโดนีเซียเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง นับตั้งแต่การเอาชนะวิกฤตการเงินในเอเชียในช่วงปลายปี 1990 GDP ต่อหัวของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก $ 807 ในปี 2000 เป็น $ 3,877 ในปี 2018 วันนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก และ เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลกทั้งในแง่ของกำลังซื้อและตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียคาดว่าจะสูงถึง 5.2% ในปี 2562 ในแง่ของภาคการเกษตรและปศุสัตว์มีส่วนร่วมประมาณ 12% ของ GDP ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มประมาณ 43% ในการผลิต ในแง่ของต้นทุนการผลิตอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับที่สี่สำหรับเนื้อวัว อันดับที่สามสำหรับแกะและแพะ อันดับสี่สำหรับการผลิตไก่เนื้อ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมน้ำหนัก น้อยกว่าประเทศในสมาชิกอาเซียน ซึ่งทำให้ตลาดปศุสัตว์ในอินโดนีเซียมีหลายช่องทางในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาหรือลดต้นทุนการผลิตจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีเทคโนโลยีชั้นสูงที่เหมาะสมกับการใช้งานในฟาร์มการผลิต ซึ่งผู้จัดอย่าง วีเอ็นยูฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในตลาดนี้ และพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดปศุสัตว์อินโดนีเซีย กับ นานาประเทศ โดยมีการจัดงาน “อิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ […]