Entries by Rainy

รวมผู้นำสู่เวียดนาม ผลักดันอนาคตของอุตสาหกรรมพืชสวน ผ่านงาน HortiFuture Vietnam

กรุงโฮจิมินห์ เวียดนาม – 18 เมษายน 2562 : ผู้นำในอุตสาหกรรมพืชสวนรวมตัวกันที่กรุงโฮจิมินห์ เวียดนามเพื่อจัดงานประชุมสุดยอดนักลงทุนในอุตสาหกรรมพืชสวนเวียดนาม “HortiFuture Vietnam” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท GrowAsia, PSAV, วีเอ็นยู เอ็กซฺบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค, กระทรวงเกษตรธรรมชาติและการควบคุมอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ และ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเร็กซ์ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การวางรากฐานของอุตสาหกรรมพืชสวนในอนาคต ภายใต้แนวคิด Future Technologies, Today’s Vision! นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ในวันนี้ ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 150 ท่านที่มาจากอุตสาหกรรมพืชสวนโดยตรง พร้อมที่จะวางแผนและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูกรายใหญ่กับรายย่อยเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นการรวมตัวกันจากหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมพืชสวนเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มอัตราการแข่งขันต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้งานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจาก คณะทำงานของบริษัท PSAV, ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพืชสวนเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศเวียดนาม รวมถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมพืชสวนของงาน Horti Asia การประชุมในครั้งนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยที่กำลังมองหาโอกาสทางการลงทุนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศเวียดนามและทั่วโลก ซึ่งนอกจากงานประชุมยังมีการจับคู่ธุรกิจท้ายงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางสำคัญ 3 […]

‘HortiFuture Vietnam’ – Future Technologies, Today’s Vision!

On April 11, Industry leaders gathered in Ho Chi Minh City for “HortiFuture Vietnam,” a joint conference organized by GrowAsia, PSAV, VNU Exhibitions Asia Pacific, Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherlands and the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) to unite a vision and pathways on the future of the […]

VIV Asia แต่งตั้ง Heiko M. Stutzinger บริหารเครือข่าย VIV worldwide

ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 – Heiko M. Stutzinger (ไฮโก เอ็ม ชตุสซิงเงอร์) ได้รับการแต่งตั้งให้บริหารงานแสดงสินค้าของเครือ VIV worldwide ที่อยู่ในสังกัด บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป ภายใต้การบริหารงานของบริษัท จาร์เบอร์ Heiko M. Stutzinger เข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยการเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ประจำที่กรุงเทพฯประเทศไทย และปัจจุบันได้รับมอบหมายจากบริษัทต้นสังกัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการบริหารงาน VIV worldwide รวมถึงทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ VIV Online 24/7 Ruwan Berculo (รูวัน เบอร์คูโล) ผู้อำนวยการ VIV worldwide จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม แต่จะมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาหลักสำหรับงานนิทรรศการใหม่ล่าสุด VIV health & nutrition Asia […]

VIV worldwide under new leadership from Asia

VIV worldwide under new leadership from Asia Effective April 1, 2019, Mr. Heiko M. Stutzinger took full leadership of the VIV worldwide. This includes all trade shows executed by VNU Exhibitions Europe, a fully owned legal entity of Jaarbeurs B.V. Heiko recently started as Managing Director at VNU Exhibitions Asia-Pacific in Bangkok, Thailand. The directorship […]