Issue วีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่นส์จัดเต็มงานสัมมนาสัญจรครั้งแรกสนับสนุนสร้างแบรนด์สินค้าปศุสัตว์และเพิ่มผลผลิตไก่ – แพะเมืองคอน