Issue วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ จัดเต็มงานสัมมนาสัญจร ครั้งแรก สนับสนุนสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร และพัฒนาการกระจายสินค้าเมืองคอน